Home / Xã hội

Xã hội

Duy trì, bảo tồn giống gà Móng đặc sản

Trang trại chăn nuôi của anh Nguyễn Văn Thắm, HTX Tiên Phong, xã Tiên Sơn (thị xã Duy Tiên) vẫn đang duy trì khá tốt đàn gà Móng đặc sản của địa phương. Tổng đàn của trang trại trên 5.000 con, trong đó gà thịt đến tuổi xuất chuồng chiếm …

Đọc thêm »